Forløsning af slægtsindbårne traumer - epigenetisk healing

De erfaringer vores slægt har gjort sig gennem adskillige generationer sidder som et aftryk i vores DNA, både som en kapacitet og en begrænsning.


Vi kan finde stor styrke i det, der er lagret i os, men vi kan også være præget af et bestemt mønster eller en tung grundtone, som går igen i vores slægt. En grundtone som farver os, men som egentlig ikke er vores.

 

Vi kan f.eks. have en dybt lagret overbevisning om, at livet er hårdt og glædesløst, at vi skal skjule, hvem vi er, at vi er magtesløse og ude af stand til at ændre på tingene osv. Grundtoner, der hører en anden tid til, hvor vi gik mere tungt på jorden med meget slidsomt arbejde og en større grad af undertrykkelse og afmagt. 

 

Får vi forløst de nedarvede traumer og gør os fri af den del af slægtsenergien, der er begrænsende og i uoverensstemmelse med vores egen energi, bliver der mere plads til slægtens styrke og visdom. Og ikke mindst plads til os selv.  

 

Denne form for slægtshealing er en healingsform, som jeg har arbejdet på at skabe og forfine igennem mange år. Den forløser nedarvede traumer og blokeringer og hjælper desuden med at få udfoldet ikke-aktiverede kompetencer og ressourcer, der er blevet lukket ned for på et tidspunkt i slægten.


Der er som sådan ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvor langt tilbage i slægten, vi kan komme. Vi kan i healingen få fat i både enkeltstående traumer, der går et utal af generationer tilbage samt en mere overordnet uhensigtsmæssig slægtskarma, der præger hele slægten.

Healingen går primært ind og arbejder med dig og den måde, du er påvirket af traumerne og blokeringerne, men vil også på et lidt mere overfladisk plan påvirke resten af familien. Sådan lidt efter "når det regner på præsten, drypper det på degnen" princippet. 


Hvis du gerne vil læse mere om nedarvede traumer, kan du læse nedenstående artikler:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/dit-dna-kan-huske-du-arver-maaske-dine-foraeldres-smerter?

http://ingeholmaps.dk/2016/10/13/transgenerationelt-traume-naar-traumer-gaar-i-arv

https://www.information.dk/telegram/2015/08/forskere-traumer-holocaust-genetisk-arvelige?