FORLØSNING AF SLÆGTSINDBÅRNE TRAUMER

Forløsning af slægtsindbårne traumer - epigenetisk healing


Vi er alle præget af vores arv og det, vi bringer med os fra slægten på godt og ondt. Udover de mere synlige ting som bla. højde, hår- og øjenfarve, arver vi også både vores slægts kompetencer og traumer.

 

Vi bærer således vores forfædres oplevelser som en del af os. De erfaringer slægten har gjort sig gennem adskillige generationer sidder i vores gener, både som en kapacitet og en begrænsning. Vi kan finde stor styrke i det, der er lagret i os, men vi kan også være præget af et bestemt mønster, en ubegrundet angsttilstand eller en tung grundtone, som går igen i vores slægt.

 

Vi kan f.eks. have en dybt lagret overbevisning om, at livet er hårdt og glædesløst, at vi ikke må fylde for meget, at vi skal skjule, hvem vi er, at vi er magtesløse og ude af stand til at ændre på tingene osv. Grundtoner, der hører en helt anden tid til, hvor vi gik mere tungt på jorden med meget slidsomt arbejde og en større grad af undertrykkelse og afmagt. 

 

Det kan være nødvendigt for os at få forløst disse slægtstraumer, hvis vi ønsker at komme vores oprindelige jeg et skridt nærmere. Ellers kan den arvelige tyngde vi går med være som en elastik, hvor vores nuværende høje bevidsthed får os frem og de bindinger, vi har i os fra vores slægt, trækker os tilbage.

 

Slægtshealing, eller epigenetisk healing, som det også kaldes, hjælper med at forløse de nedarvede traumer og blokeringer, som du måtte bære i dit DNA. Samtidig hjælper healingen dig med at få udfoldet de ikke-aktiverede kompetencer og ressourcer, som der er blevet lukket ned for på et tidspunkt i slægten.


Jeg vibrerer ved healingen de nedarvede traumer frem, der er overført til dig og forløser dem stille og roligt, som oftest uden en masse ord. Desuden vil der ofte også være et element af karmisk healing, hvor vi forløser de traumer, du har siddende i dig fra dine tidligere liv på sjælsplan.


Der er som sådan ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvor langt tilbage i slægten, vi kan komme og vi kan i healingen få fat i slægtstraumer, der går adskillige slægtsled tilbage.


Hvis du gerne vil læse mere om nedarvede traumer, kan du læse nedenstående artikler:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/dit-dna-kan-huske-du-arver-maaske-dine-foraeldres-smerter?

http://jyllands-posten.dk/nyviden/article6304433.ece

http://ingeholmaps.dk/2016/10/13/transgenerationelt-traume-naar-traumer-gaar-i-arv

https://www.information.dk/telegram/2015/08/forskere-traumer-holocaust-genetisk-arvelige?
 

 

Copyright @ All Rights Reserved