Healing og opgradering af fundamentet

Vores fundament kan betegnes som et indre anker.  Det er et energetisk kraft- og balancecenter, som rent fysisk har hovedsæde i rygraden og primært i den nederste del af korsbenet.


Området bærer på vores personlige historie med erfaringer fra dette liv samt kodninger fra sjælen og slægten. Desuden indeholder det også mere evolutionsbetingende kodninger, der hører til mennesket som helhed.


Så man kan overordnet sige, at fundamentet er vores epicenter for indre visdom, kraft og ligevægt. 


Er fundamentet intakt kan vi trække styrke derfra og få hjælp til at holde jordforbindelsen, selv når det stormer omkring os. Er det derimod svagt, vakler vi nemt, mangler handlekraft og føler os måske forskudt fra os selv.


En fundamentshealing arbejder forskelligt, alt efter hvad der er brug for hos den enkelte, men omdrejningspunktet er energien omkring rygraden og korsbenet. Den styrker de steder i fundamentet, hvor det er blevet for skrøbeligt, healer på det, der har forårsaget skrøbeligheden, lapper "hullerne" og hjælper med at genfinde balance og skabe en solid ankring dybt indefra.


Da et svagt indre fundament også kan give fysiske gener i ryggen, heales der også på eventuelle ryggener, fastlåsninger og skævheder, der er kommet pga.  det indre pres.


Det i sig selv kan være nok. Men hvis du ønsker at arbejde mere spirituelt, er der også mulighed for at få dit sjælsfundament dybere integreret med dit menneskelige fundament og derved få din spirituelle kontakt mere fysisk forankret i dig.


Healingsenergien kan desuden arbejde med den del af fundamentet, der rummer det kollektive menneskelige fundament og de arketraumer, vi bærer som art. Denne del rummer også den oprindelige menneskelige kraft og råstyrke. Der vil også her ske en udrensning og opgradering, så du vil få nedtonet betydningen af arketraumerne og få bedre kontakt til den oprindelige menneskelige kraft. 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved