FUNDAMENTSHEALING

Healing og opgradering af fundamentet


Vores fundament kan, meget forenklet, betegnes som et indre anker, hvorfra vi kan få kontakt til vores styrke, visdom og ligevægt. Fundamentet er hovedsageligt beliggende i korsbenet, men strækker sig op igennem hele rygraden.


Området rummer grundessensen af det, vi er som væsen. Det bærer på vores personlige forhistorie med kodninger og programmeringer fra sjælen, slægten og dette liv, men indeholder også mere evolutionsbetingende kodninger, der hører til mennesket som helhed. 


Er fundamentet intakt, kan vi trække styrke og balance derfra og stå stærkt, selv når det stormer omkring os. Er det derimod svagt eller ligefrem skadet, vakler vi nemt og har svært ved at mærke os selv og vores kraft.


Det er vidt forskelligt, hvad der giver svagheder i fundamentet, men visse traumer og store følelsesmæssige slag fra dette og tidligere liv kan være med til at skabe huller i fundamentet og gøre, at vi mister en del af vores indre styrke.


Healingen arbejder med udrensning og genopretning af de steder i dit fundament, hvor det er blevet for skrøbeligt. Den healer på det, der har forårsaget skrøbeligheden, lapper hullerne og hjælper dig med at genfinde kontakten til dit kraftcenter.


Healingen arbejder således med at give en solid ankring dybt inde fra dig selv, som gør, du bliver holdt af dig selv, også i krisesituationer.


Samtidig hjælper den dig med at opnå en stabil kontakt til jorden og Universet via en opgradering af fundamentet. Den samtidige kontakt til disse tre - dit indre fundament, jorden og Universet - hjælper dig med at stå i livet på en solid og harmonisk måde.


Healingsenergien vil desuden arbejde med den del af dit fundament, der også rummer det kollektive menneskelige fundament og de arketraumer, vi bærer som art. Denne del rummer også den oprindelige menneskelige kraft og råstyrke.


Der vil også her ske en udrensning og opgradering, så du vil få nedtonet betydningen af arketraumerne og få bedre kontakt til den oprindelige menneskelige kraft. 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved