Genaktivering af de oprindelige programmer

Har vi oplevet store følelsesmæssige pres og traumer igennem livet, kan det for nogle give et knæk, så det der oprindeligt var meningen, vi skulle udleve i dette liv, ikke kan udleves på den måde, det var tiltænkt. 


Desuden kan f.eks. opdragelse, slægtskarma og lignende påvirkninger ligge som et tykt lag uden på vores essens og skygge for den sande natur på en måde, så de oprindelige programmer, der blev skabt forud for inkarnationen som et led i planen for dette liv, ikke kan komme til udtryk. Der er ligesom en del af det puslespil, der udgør os, der ikke kan samles. 


Sagt med andre ord, vi kan ikke modtage det, vi skal modtage, gøre det, vi er kommet for at gøre og være den, vi virkelig er. 


Denne healing arbejder på et meget højfrekvent plan med at samle puslespillet og bringe de sande toner, der hører til dig, i spil igen.

Den arbejder med at heale det, der er gået i stykker og hjælper med at hente, integrere og genaktivere de oprindelige programmer og dine unikke kodninger og sjælskompetencer.


Alt sammen vil ske i overensstemmelse med både den oprindelige plan og det liv, du lever nu.


Og ja, det hele lyder måske lidt kryptisk og diffust... og det er det sådan set også ;-) Det her er en af de healinger, man skal vælge, fordi det intuitivt giver mening. Mentalt behøver ingen af os at forstå det.


Jeg vil dog kun anbefale den, hvis du allerede har foretaget et grundigt healings- og oprydningsarbejde. Ikke fordi den kan gøre skade, hvis du ikke har det, men fordi den ellers ikke vil hjælpe dig nævneværdigt. Du skal selv have banet vej for, at der er plads i dig til at få udfoldet de oprindelige programmer, for at jeg kan hjælpe dig med resten.


Det kan være en god idé at bestille den udvidede healingssession på 2,5 time, hvis du ved, at du vil have denne healing, da den kan tage lidt længere tid end andre healinger.