HEALING AF GRUNDSÅRET


Vi har nok alle et meget ømt smertenspunkt inde i os, hvor vi stort set altid mister balancen og overreagerer, når vi bliver ramt og nogen sætter tommelfingeren ind i såret. Det sted kalder jeg grundsåret.


Vi kan måske generelt føle, at vi har ret godt styr på tingene. Vi har masser af selverkendelse, har et solidt greb i vores fundament og handler i det store hele afbalanceret og klogt. På mange måder er alt faktisk godt.


Men når vi rammes ind i grundsåret, kan balancen gå fuldstændig fløjten. Vi bliver overmandet af følelsesmæssige reaktioner og kommer til at handle uhensigtsmæssigt ud fra vores grundsår i stedet for situationen, som den virkelig er. Det skaber ofte forviklinger i omgangen med andre mennesker, ikke mindst i kærlighedslivet, beslutningsprocesser bliver mudrede og vi mister kontakten til os selv og vores styrke.


Det kan være så lidelsesfuldt et sted at være, at det giver os følelsen af nærmest at gå i stykker, uden at kunne samle os selv op igen, når vi bliver ramt ind i vores grundsår. Derfor kreerer vi alle mulige forsvars- og undvigemekanismer for at undgå denne smerte.


Grundsåret er dannet ud fra de mest smertefulde erindringer, vi bærer på. Det er ofte kommet af svigt, manglende kærlighed og støtte i livet, da vi havde mest brug for det i barndommen. Når vi taler om grundsår, ligger der dog for det meste mere i det end barndomstraumer og derfor går healingen også dybere end det. I et grundsårstema er der ofte elementer af karmiske og slægtsindbårne traumer og ikke sjældent er der en vigtig livslektie knyttet til det. Healingen arbejder derfor også med dette.


”Healing af grundsåret” er en af mine mest dybtgående healinger. Den understøtter processen med forløsning og opheling af dette dybt smertefulde sted i dig, ved at gå helt til roden af problematikken og heale op på årsagen. Dvs. jeg hjælper dig energetisk med at få hevet roden op, så du bedre kan arbejde med temaet selv og ændre på dine tanke- og handlemønstre. 


Det er en healing, du måske kan have gavn af, hvis du har arbejdet med dig selv og er kommet langt, men stadig har følelsen af at sidde fast og tilte indimellem, når du bliver ramt på en bestemt måde.


Healingen hjælper dig med at skille tingene af, så de temaer, du står i lige nu, bliver bedre adskilt fra lignende traumatiske hændelser fra fortiden. Hændelser, som forvrænger billedet af det, der er nu. Når du kan adskille fortiden og nutiden fra hinanden, bliver det nemmere at arbejde med de udfordrende situationer, du er i lige nu, på en mere konstruktiv måde.


For de, der har fået kernehealing, kan den evt. bruges som et supplement dertil, da den arbejder med traumer fra både dette og tidligere liv og den del af vores barndomstraumer, der stadig spøger på trods af kernehealingen.


At få healet sit grundsår kan være en lang proces og selv om såret heales, kan det tage tid at få opbygget noget nyt og mere sundt i vores følelsesvæsen. Denne healing er således ikke et quick fix, men en stor hjælp til en vigtig healingsproces.


Det er et must, at du kender dig selv og kan håndtere at være i den proces, der kan komme, mens du arbejder med dit grundsårstema, da de gamle følelser evt. kan komme rullende ind over dig i takt med, at de bliver vibreret frem for at blive set, erkendt og forløst. Ofte starter denne proces, på et ubevidst plan, allerede når du beslutter dig for, at du vil have healingen og bestiller tiden. Skal du have fuld effekt af healingen, er det nødvendigt at du går ind i denne proces.

 

Forløbet og antallet af healinger vil være individuelt og er bl.a afhængig af, hvor mange lag, der er i dit grundsår og hvor meget du tidligere har arbejdet med det. For nogle er det nok med 1-2 healingssessioner, men som regel skal der lidt flere til for at få løst op for problematikken.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healing af grundsåret

Copyright @ All Rights Reserved