HEALING AF GRUNDSÅRET


Vi har nok alle et ømt smertenspunkt inde i os, hvor vi stort set altid mister balancen og overreagerer, når vi bliver ramt og nogen sætter tommelfingeren ind i såret. Det sted kalder jeg grundsåret.


Vi kan måske generelt føle, at vi har ret godt styr på tingene og at vi handler klogt og ansvarligt i det store hele. Men når vi rammes ind i grundsåret, kan balancen gå fuldstændig fløjten. Vi bliver overmandet af følelsesmæssige reaktioner og kommer til at handle ud fra vores grundsår i stedet for situationen, som den virkelig er. Det kan skabe en del forviklinger i omgangen med andre mennesker, ikke mindst i kærlighedslivet, beslutningsprocesser bliver mudrede og vi mister kontakten til os selv og vores styrke.


Grundsåret kan være så sårbart og lidelsesfyldt, at det giver os følelsen af nærmest at gå i stykker, uden at kunne samle os selv op igen, når vi bliver ramt ind i det. Derfor kreerer vi alle mulige forsvars- og undvigemekanismer for at undgå denne smerte. Problemet med disse forsvarsmekanismer er bare, at de ofte skaber endnu mere smerte.


Grundsåret er dannet ud fra de mest smertefulde erindringer, vi bærer på. Det er ofte kommet af svigt, manglende kærlighed og støtte i livet, da vi havde mest brug for det i barndommen. Dvs. der er som regel en stor portion barndomstraumer og problematisk moder- og faderbinding i såret.


Når vi taler om grundsår, ligger der dog som regel mere i det end barndomstraumer. I et grundsårstema er der ofte elementer af karmiske og slægtsindbårne traumer og ikke sjældent er der en vigtig livslektie knyttet til det. Healingen arbejder derfor også med det og kan betragtes som en mere dyb og bred healing end f.eks. "Healing af det Sårede Indre Barn", der arbejder med lidt af det samme.


”Healing af grundsåret” er en af mine mest dybtgående healinger. Den understøtter processen med forløsning og opheling af et af de mest smertefulde steder i dig ved at gå helt til roden af problematikken og heale op på årsagen. Dvs. jeg hjælper dig energetisk med at få hevet rødderne op, så du bedre kan arbejde med temaet selv og ændre på dine tanke- og handlemønstre. 


Det er en healing, du måske kan have gavn af, hvis du har arbejdet med dig selv og er kommet langt, men stadig har følelsen af at sidde fast og tilte indimellem, når du bliver ramt på en bestemt måde.


Healingen hjælper dig med at skille tingene af, så de temaer, du står i lige nu, bliver bedre adskilt fra lignende traumatiske hændelser fra fortiden. Hændelser, som forvrænger billedet af det, der er nu. Når du kan adskille fortiden og nutiden fra hinanden, bliver det nemmere at arbejde med de udfordrende situationer, du er i lige nu, på en mere konstruktiv måde.


For de, der har fået kernehealing, kan den evt. bruges som et supplement, da den arbejder med traumer fra både dette og tidligere liv og den del af vores barndomstraumer, der stadig spøger på trods af kernehealingen.


At få healet sit grundsår kan være en lang proces og selv om såret heales, kan det tage tid at få opbygget noget nyt og mere sundt i vores følelsesvæsen. Healingen skal derfor ikke ses som et hurtigt quick fix, men kan være en stor hjælp til en vigtig healingsproces.


Det er et must, at du kender dig selv og kan håndtere at være i den proces, der kan komme, mens du arbejder med dit grundsårstema, da de gamle følelser evt. kan komme rullende ind over dig i takt med, at de bliver vibreret frem for at blive set, erkendt og forløst. Ofte starter denne proces, på et ubevidst plan, allerede når du beslutter dig for, at du vil have healingen og bestiller tiden.


Processen og antallet af healinger vil være individuelt og er bl.a afhængig af, hvor mange lag, der er i dit grundsår og hvor meget du tidligere har arbejdet med det. For nogen er det nok med 1-2 healingssessioner, men som regel skal der lidt flere til for at få løst op for problematikken.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healing af grundsåret

Copyright @ All Rights Reserved