HEALING AF SJÆLSFLÆNGER

Healing af sjælsflænger


Skelsættende oplevelser fra tidligere inkarnationer sidder som en erfaring i vores sjælshukommelse. En erfaring vi trækker på i alle de kommende inkarnationer. Desværre gemmes de traumatiske oplevelser fra tidligere liv også i sjælshukommelsen. I nogle tilfælde kan traumer fra liv med forfølgelse, lemlæstelse, forrædderi og lignende have påvirket os så meget, at de nærmest laver skår på sjælen. 


Jeg mærker disse skår som en slags sjælsflænger. Flængerne kan påvirke os i adskillelige liv, hvor de kan hæmme og begrænse os og medføre adskillelse fra nogle af vores sjælsaspekter. Vi kan mærke det på mange forskellige måder i dette liv,  f.eks. i form af en tilsyneladende uforklarlig angst eller sorg, problemer med at have tillid til andre, en depressiv tilgang til livet eller en grundlæggende fornemmelse af, at livet er tomt og meningsløst.


Healingsenergien "healing af sjælsflænger" reparerer sjælsskader, der skyldes dybe karmiske traumer, som er udlevet, men stadigvæk påvirker os uhensigtsmæssigt. Samtidig med at den forløser på sjælsplan og healer skader på sjælsstrengen, renser den op, hvor skaderne har påvirket os i dette liv, både i det følelsesmæssige og de steder i kroppen, hvor vi kan være påvirket af skaderne.


Healingen åbner desuden op for de sjælskompentencer, der er blevet lukket ned pga. traumerne og under hele healingen rodfæstes det nye i fundamentet, så sjælsbevidstheden bliver dybt integreret i kroppen.


Healingsenergien er hentet ned på en spirituel rejse til de bosniske pyramider i foråret 2018.


 


 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved