Healing af det sårede indre barn og afbalancering af den feminine og maskuline kraft

Denne healingsenergi arbejder både med healing af det sårede indre barn og ubalancerne i det feminine og maskuline, da det ofte er sårene fra barndommen, der skaber skævvridningen i det feminine og maskuline i os selv.


Hvor vægten lægges, afhænger af den enkelte, der modtager healingen. For nogen vil det primært være barndommen, vi arbejder med, for andre vil det mest være det feminine/maskuline eller problemer med at få kærlighedslivet til at fungere, der er i fokus. 


Healingen arbejder overordnet set med den sårede og ubalancerede del af os, der er kommet af mangel på støtte, omsorg og betingelsesløs moder- og/eller faderkærlighed i de første og mest grundlæggende år af vores liv.


Den healer der, hvor smerten over ikke at være blevet elsket og set tilstrækkeligt, har gjort os skævvredne og får os til at reagere ud fra en underskudstilstand, der hører det sårede indre barn til, istedet for vores voksne jeg. 


Hvis der har været mangel på moder- og faderkærlighed, eller vi i barndommen på anden vis er blevet påvirket uhensigtsmæssigt i forhold til kærlighed, maskulin og feminin energi eller interaktionen mellem kønnene, kan det forårsage, at den feminine eller maskuline side i os selv er blevet utydelig.


I stedet for at have to indre modpoler, der afbalancerer og supplerer hinanden, kan den ene side være for dominerende og den anden side nærmest ikke-eksisterende.


Healingen hjælper med at forene vores modpoler, så vi bedre kan mærke den balancerede feminine/maskuline energi i os selv,  integrere de forskellige modsatrettede sider og bruge foreningen som et ultimativt styrke- og balancepunkt. 


Samtidig arbejder den med vores cellehukommelse og lagringen af de erfaringer, vi bringer med fra fortiden i forhold til, hvordan det er at være mand og kvinde og hvordan parforholdet og kærligheden udtrykkes. Healingen nedtoner den uhensigtsmæssige kodning, vi har fået fra vores eget liv og fra historien og giver plads til, at en mere ren og uforfalsket energi kan opstå i både det feminine og maskuline i os selv og i vores kærlighedsliv.