Det nye og rene grundlag for kærlighedsmødet

I denne healing arbejder vi med de programmeringer, der skaber problemer i forhold til at kunne mødes rent i kærlighedsrelationer.

Vi kan have fokus på kærlighed i parforhold, men healingen er også for dig, der er uden partner og ønsker at arbejde med kærlighed generelt, herunder også selvkærlighed.


Ofte vil problemer i kærlighedsrelationer have rod i barndommen. Den måde vi er blevet spejlet på, forholdet til vores forældre og deres fælles samspil og andre påvirkninger fra de formative år, præger vores nutidige forhold. Eller måske hindrer det os helt i at gå ind i et parforhold.


Selvom vores barndoms-issues og indre barn sår ofte er det, der skaber mest grus i maskineriet, er vi også præget af andre ting. Gammel pardannelseskodning, kultur, normer og regler og ikke mindst den skævvridning af den kvindelige og mandlige essens, der er kommet igennem tiden, spiller også en rolle. I healingen arbejder vi med alle de programmeringer, der påvirker dig uhensigtsmæssigt. 


Vi bruger IKKE tiden på at vende og dreje detaljer i dit evt. skrantende parforhold. Det må du bruge en parterapeut til :-) Istedet lader vi energien arbejde med transformation af dine nutidige, nedarvede og kollektive programmeringer i forhold til kærlighed og pardannelse.


Healingen hjælper dig således med at få et mere rent grundlag for kærlighedsmødet. Jeg garanterer ikke, at kærlighedslivet fremover går som en leg, men det giver dig bedre muligheder for at slippe gamle mønstre, så du kan indgå i et mere kærligt, ligeværdigt og givende forhold - også til dig selv. For uden selvkærlighed, er der ikke basis for en sund kærlighedsrelation med andre.