Healing og opgradering af fundamentet

Vores fundament er groft sagt vores indre støttepille.  Det er et energetisk kraft- og balancecenter, som jeg mærker rent fysisk gennem rygradens energi og særligt i den nederste del af korsbenet.


Området bærer på vores personlige historie med erfaringer fra dette liv samt kodninger fra sjælen og slægten. Desuden indeholder det en lang række evolutionsbetingende kodninger, der hører til mennesket som helhed.


Så man kan overordnet sige, at fundamentet - vores indre støttepille - er et personligt epicenter for visdom, kraft og ligevægt, dannet ud fra egne og nedarvede erfaringer.


Et sundt fundament er en forudsætning for, at vi kan stå godt og solidt i livet. Er det intakt kan vi trække styrke derfra og få hjælp til at stå fast, selv når det stormer omkring os. Er det derimod svagt eller skadet, kan det være svært at holde balancen og få fat i livs- og handlekraften. 


En fundamentshealing arbejder forskelligt, alt efter hvad der er brug for hos den enkelte, men omdrejningspunktet er energien omkring rygraden og korsbenet. Healingen styrker de steder i fundamentet, hvor det er blevet for skrøbeligt, healer på baggrunden for skrøbeligheden og hjælper med at skabe en solid ankring dybt indefra.


Da et svagt indre fundament også kan give fysiske gener i ryggen, kan healingen ofte gavne på eventuelle ryggener, fastlåsninger og skævheder, der er kommet pga.  det indre pres.


Samtidig giver healingen også mulighed for at få din sjælsenergi dybere integreret med dit menneskelige fundament og derved få din spirituelle kontakt mere stabil og fysisk forankret i dig.