OM MIG/HVORDAN FOREGÅR DET

Lidt om mig og hvordan healingen foregår

 

Jeg er født i 1969 og er uddannet lægesekretær, hvilket jeg stadig arbejder som på deltid.


Jeg har medfødte evner indenfor healing, sansning og håndtering af energi. Evnerne, som de er i dag, har dog været lang tid undervejs og krævet et stort indre arbejde at få balanceret og udfoldet. Det er bl.a. sket gennem en lang og til tider kringlet selvudviklings- og transformationsvej, som vist aldrig stopper. 


Desuden har jeg udvidet mine kompetencer indenfor healing gennem adskillige kurser og taget kernehealeruddannelsen i 2015-16 ved Marianne Lane. 


Som person er jeg nøgtern og jordnær. Ikke mindst når vi taler om personlig udvikling og den åndelige verden, hvor det er vigtigt for mig at få tingene lidt ned på jorden, så det hele ikke bliver for flyvsk.


For mig handler spiritualitet primært om at være i kontakt med en højere universel intelligens og bruge den som ledetråd i livet. Jeg mener, at spiritualitet er en individuel ting og ikke noget, der skal trækkes ned over hovedet på andre. Det er heller ikke noget, der skal puttes i firkantede kasser og udtrykkes på én bestemt måde for at være sand. 

 

Som en del af mit spirituelle virke udfører jeg forskellige former for energiarbejde, både i udlandet og i Danmark. Det meste af dette energiarbejde handler om at skabe nye healingsenergier, der kan hjælpe os med at blive mere hele og komme tættere på vores oprindelige jeg.


Jeg kalder mig selv healer og energiarbejder, men betragter mest mig selv som håndværker. En energetisk finmekaniker, om du vil. 

Skal der sættes en anden betegnelse på, vil det være magiker...og måske lidt af en energinørd.HVORDAN FOREGÅR EN SESSION HOS MIG

Når du kommer til en session, tager vi en kort snak og finder ud af, hvad vi skal have fokus på under healingen.


Selve healingen tager ca. en time. Du ligger på en briks fuldt påklædt og for det meste er healingen uden håndspålægning. Jeg bruger min klarfølelse undervejs og vi taler om det, jeg mærker, men der vil ikke være tale om samtaleterapi eller decideret clairvoyance.


Mine healinger er effektive og går dybt, men de arbejder nænsomt og forcerer aldrig noget. Energien kan arbejde videre i dig lang tid efter og sætte gang i meget. Både følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt.


Selv om healingerne omkoder og arbejder i dybden, er der ikke tale om et quick fix. Det er nærmere en hjælp-til-selvhjælp, hvor jeg kan hjælpe dig med at nå til roden af en problematik og få hevet rødderne med op.


Dvs. det er et samarbejde, hvor jeg udfører mit håndværk og du samtidig gør dit til, at transformationen for alvor kan ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved