Samling af hele din indre mosaik 


Har du gået transformationsvejen, har du sikkert fået udskiftet og omkodet rigtigt meget indeni de seneste år. For mig giver det mening at se på processen som dannelsen af en mosaik - dvs. små, forskelligartede stykker, der tilsammen udgør et samlet billede.


Måske er du nu det sted i din transformationsproces, hvor din nye mosaik for alvor er ved at blive formet til en fasttømret helhed. Denne healing støtter op om den proces og hjælper med en solid samling af alt det, du er, så du får det hele med.


Du får energetisk hjælp til processen med at forbinde alle dine nye og gamle dele, så de "kittes" sammen til et balanceret og stærkt hele. Er der modsatrettede sider i dig, der vanskeliggør samlingen eller andet, der er i uoverensstemmelse med helheden, arbejder healingen også med at skabe balance i det.


Healingen arbejder således med at sammensintre alt det, du er som menneske og sjæl på en måde, som skaber en mere solid helhed med mindre splittelse og færre indre kampe.


Der er et tydeligt kosmisk element i denne energi og vi arbejder med en ny form for sammensmeltning af dig som et både kosmisk og jordisk væsen. En sammensmeltning, der udvider din kapacitet for at rumme bevidsthed og samtidig arbejder dybt ind i det fysiske.