Forløsning af slægtstraumer

De erfaringer vores slægt har gjort sig gennem utallige generationer er lagret i os. De er kodet ind og er en læring, vi trækker på helt ubevidst. 


Vi kan finde meget visdom i de nedarvede erfaringer, men de kan også komme til udtryk som et frygtbetonet mønster eller en tung grundtone, der går igen i vores slægt. En grundtone som farver os, men som egentlig ikke er vores og ligger langt fra vores egen kerneenergi. Det kan f.eks. vise sig som en dybt lagret overbevisning om, at livet er hårdt og glædesløst, at vi hører til i middelmådighed og fattigdom, at vi ikke kan opnå succes osv. 


Vi lander i en bestemt familie af en grund, bl.a. fordi vi skal bruge de nedarvede erfaringer til noget. Vores slægtsenergi og sjælsenergi er ofte to gode modpoler, der i den balancerede version kan skabe en helhed og et stærkt samspil fyldt med nuancer. Men hvis der er for mange uforløste nedarvede traumer og for store modpoler, kan samspillet udeblive og i stedet blive begrænsende og forvirrende. 

 

En slægtshealing forløser nedarvede traumer og uhensigtsmæssig slægtskarma. Den hjælper dig desuden med at få en mere tydelig kontakt til de ressourcer, du også har arvet. Den arbejder med at skabe bro mellem de modpoler, der kan være mellem det nedarvede og din sande natur og laver en sammensmeltning af de to sider, så du kan opnå en større grad af indre stabilitet og helhed.


Der er som sådan ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvor langt tilbage i slægten, vi kan komme. Vi kan få fat i både enkeltstående traumer og en mere diffus uhensigtsmæssig slægtskarma, der har præget slægten i århundreder.

Healingen går primært ind og arbejder med dig og den måde, du er påvirket af slægtskarmaen, men vil også på et lidt mere overfladisk plan påvirke resten af familien. Sådan lidt efter "når det regner på præsten, drypper det på degnen" princippet.