Merlins Dråbe - en støtte til udfoldelse af dine iboende kompetencer

 

Vi bringer alle et hav af erfaringer, kundskaber og færdigheder med os ind i livet, når vi fødes. Vores medfødte kompetencer er en god og unik blanding af nedarvede kundskaber, som har ligget i generne i adskillige generationer og en helt speciel viden, som vores sjæl bringer med sig.

 

En del af disse kompetencer kan vi imidlertid have svært ved at komme i kontakt med. Der kan være mange forskellige grunde til, at vi ikke kan udfolde hele vores sjælspotentiale, men jeg ser ofte, at der på et tidspunkt er blevet lukket ned for adgangen til nogle af vores sjæls- og slægtsindbårne kompetencer pga. forskellige traumatiske hændelser i tidligere liv og/eller i vores slægt.


Desuden kan vi have sjælskompetencer, der har været lukket ned i en periode af beskyttelsesgrunde og ventet på, at tiden igen blev moden til at anvende dem. For mange af os er tiden nu.

 

Denne healingsenergi arbejder med at forløse det, der ligger til grund for, at der er blevet lukket ned og genforener dig med de kompetencer, du er parat til at åbne op for igen, så de igen er frit tilgængelige for dig.


Derudover giver energien dig en støtte til at stå ved dit potentiale i stolthed og ærbødighed og udfolde det på den måde, der er den rette for dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved